natural-bentonite

BENKAR BENTONİTİ ÖZELLİKLERİ

ETKİN, VERİMLİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ SONDAJ

 • Yüksek viskozite ve jel yapma özelliğinden dolayı sondaj çamuru içerisindeki ağırlaştırıcı maddelerin süspansiyonda tutulmasını sağlar.
 • Çamur içerisindeki kesintilerin kayma hızlarını azaltarak etkin kuyu temizliği sağlanmasına yardımcı olur
 • Yüksek sıvama özelliği ile kuyu cidarında sağlam ve düzgün çamur keki oluşturarak kuyu stabilizesini sağlar.
 • Kayganlık özelliğinden dolayı kuyuda, matkapta ve sondaj dizisinde çok iyi bir yağlama görevi yapar.
 • İçinde katkı olmadığı için kullanıcı tarafından çamur kontrolü kolaydır.
 • İçeriğindeki montmorillonit minerali kimyasal yapısı itibariyle topaklaşmaya maruz kalmadığı için katkısız bentonit topaklaşma yapmaz.
 • Yüksek oranda montmorillonit içerdiğinden plastisitesi yüksektir.

STABİLİTE

 • Çimento şerbeti veya harcına katıldığında; karıştırma ve enjeksiyon süresince çimento tanecikleri ve kumu askıda tutarak harcın stabil olmasını sağlar.
 • Çimento su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.

YÜKSEK MUKAVEMET

 • Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zayiatı önlenir. BENKAR BENTONİT’li karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır.
 • Kimyasal etkilere ve yeraltı sularına karşı dayanıklıdır. Yaş kuma %6 oranında BENKAR BENTONİT’li şerbet enjekte edildiğinde karışımın mukavemeti artar.

SÜLFAT TUZLARINA KARŞI DAYANIM

 • BENKAR BENTONİT’li karışımlar sülfat tuzlarından etkilenmez. Yeraltı sularında bol miktarda tuz ve kireç bulunması durumunda fosfat veya silikatlarla birlikte kullanılarak iyi sonuçlar verir.
 • BENKAR BENTONİT’li karışımların sülfat, tuz ve kalsiyumca zengin yer altı sularından etkilenmesi fosfat ve lignosülfonat esaslı incelticiler kullanılarak kontrol edilir.

HIZLI JELLEŞME

 • BENKAR BENTONİT şerbete %5 oranında sodyum silikat ilave edildiğinde enjeksiyondan sonra karışımda artan hızda jelleşme başladığı görülür.

NÜFÜZ VE ASKIYA  ALMA

 • Büyük boşlukların doldurulmasında kil-çimento şerbeti kullanıldığında az miktarda doğal bentonit, BENKAR BENTONİT ilave edilirse, şerbetin nüfuz etme ve askıya alma kabiliyeti çok artar.

DÜŞÜK SÜRTÜNME

 • Doğal bentonit, BENKAR BENTONİT dubaların batırılmasında, perde, diyafram duvarları ve temel kazıklarının çakılması gibi işlerde yağlayıcı görevi yapar ve sürtünmeyi azaltır.

GEÇİRİMSİZLİK DUVARI VE ONARIMI

 • Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlarda oluşan çatlakları onarır. Çimento şerbetine kayıcılık sağlar ve ince çatlaklara şerbetin nüfuzunu artırır. Çatlağı tıkamak için BENKAR BENTONİT 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve üzeri katranlanır.
 • Doğal bentonit, BENKAR BENTONİT kum, gazyağı gibi nötr bir organik mayi ile karıştırılarak çatlakların doldurulmasında kullanılabilir. Gazlı karışım su ile temas ettiğinde kalın ve kuvvetli bir jel meydana getirir.
 • Gözle görülmeyen çatlaklar için %5 doğal bentonit, BENKAR BENTONİT ihtiva eden bir karışım, özel bir enjeksiyon pompasıyla çatlak içine pompalanır.
 • Ayrıca Doğal bentonit, BENKAR BENTONİT + Çimento + Su karışımları, kimyasal katkı maddeleri kullanılarak permeabilitesi 0,1cm/sn den küçük olan alüvyonların enjeksiyonunda da kullanılabilir.